• CHEF COATS

เกี่ยวกับ บริษัท ของเรา

สว่างห้องครัวของคุณอย่างมีสไตล์!

CHECKEDOUT ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์ได้ถูกส่งออกไปยังกว่า 50 ประเทศซึ่งรวมถึงร้านค้าพิเศษมากกว่า 80 แห่งและทีมขาย 100 ทีมยอดขายอันดับ 1 ในประเทศจีนมียอดขายต่อปีมากกว่า 7 ล้านชิ้น กว่า 100 ร้านค้าในประเทศและผู้จัดจำหน่าย 200 คน